Nemes nemzetségünk

Ősiségünk igazolása:

A ma élő Ugrin Nemzetség visszavezeti ősiségét a Csákok nagy nemzetségéhez, melynek – tudomásunk szerint – egyik Károly Róbert (1301-1342) királysága idején levált egyik ága. Így tagjainak nemesi származását tovább igazolni sem kellene. Ugyanakkor a történelem viharában megtépázott nagy család igazoló papírjai is megkoptak, elvesztek.

Új korunkban Habsburg (III.) Károly magyar király (1711-1740) Bécsben 1715 februárius 15 –én újra adományozott Uhrin alias Kovács Antal és fiai János és Péter unokái Kovács György, János és Jakab részére. Nemzetségünk vérrokonsága papír szerint 1650-ig vezethető vissza.

picture

„389- 1943 Kig (?) (1)
Alúlirottak igazoljuk, hogy ez a K. Sebestyén József heraldikus
festőművész, egyetemi könyvtártiszt által festett címer, pontosan az után a latin
nyelvű leírás után készült, mely az Uhrin alias Kovács Antal és fiai János
és Péter unokái Kovács György, János és Jakab részére VI. Károly Német-
Római Császár e néven III. Károly magyar király adott és Bécsben 1715
februárius 15 –én keltezett címeres nemesítések Budapesten a M. Kir. Orsz.
Levéltár őrizetében lévő Királyi Könyvek LVII. kötete 226. lapjáról vett és az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában P. Ugrin Sándor S.P. Kolozsmonostori plé-
bános úr által letétbe helyezett fénymásolat szövege ír le.

Kolozsvár ig 43 június hó 1 én.
DR. Honpay János (??) (2) Kelemen Lajos
Egyet. és múzeumi kutatási igazgató ny. múz. és levéltári főigazgató”

(1)nem kiolvasható
(2)nem kiolvasható

 

Ugrin Nemzetség